ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Re: GSOC-2018( Open source plugin for math and algebra in Moodle)

  • Subject: [opensource-devs] Re: GSOC-2018( Open source plugin for math and algebra in Moodle)
  • From: Diomidis Spinellis <dds [ at ] aueb [ dot ] gr>
  • Date: Thu, 8 Mar 2018 12:16:32 +0200
Copying our list, so that someone closer to the project can respond.

Kind regards,

Diomidis Spinellis

On 01/03/2018 00:46, Anish Sarangi wrote:
Hello,
I am a B-tech undergraduate at IIIT-bh,India .I came across the web-pack organisation while crawling through GSOC-2018 page.I want to work as a contributor .Please help me to get stated for GSOC.I am interested in this project "Open source plugin for math and algebra in Moodle"

I works as a web-developer and mostly comfortable in node.js in backend.

Thank you!!

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων