ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Re: GSoC: Government Gazette text mining, cross linking, and codification

 • Subject: [opensource-devs] Re: GSoC: Government Gazette text mining, cross linking, and codification
 • From: Diomidis Spinellis <dds [ at ] aueb [ dot ] gr>
 • Date: Wed, 14 Mar 2018 21:55:10 +0200
In theory yes, in practice it would put you at a disadvantage against native speakers, so from a strategic point of view, it might be better to apply to another project.

Kind regards,

Diomidis Spinellis

On 08/03/2018 20:00, Sugirjan Ragunaathan wrote:
Dear Sir,

I can't conversant in Greek language but I can use google translator. Do you think that help of google translator is feasible for this project?

Thank you.

On 8 March 2018 at 14:36, Diomidis Spinellis <dds [ at ] aueb [ dot ] gr <mailto:dds [ at ] aueb [ dot ] gr>> wrote:

  Dear R. Sugirjan,

  Thank you for your interest. I find your experience very interesting
  and relevant to the project. Would you be able to read and understand
  Greek Gazette entries? You can find them at http://www.et.gr. This
  is required in order to find heuristics and to verify your results.

  Kind regards,

  Diomidis Spinellis  On 05/03/2018 13:54, Sugirjan Ragunaathan wrote:

    Dear Sir,

    I'm Sugirjan, final year undergraduate student from Computer
    Science and Engineering Department, University of Moratuwa, Sri
    Lanka. I wish to contribute to this $subject project. Can you
    give some guidelines for starting to work on this project?

    Thank you.

    Regards,
    R. Sugirjan
    CSE,
    University Of Moratuwa.

    linkedIn: https://www.linkedin.com/in/sugirjan/
    <https://www.linkedin.com/in/sugirjan/>
    <https://www.linkedin.com/in/sugirjan/
    <https://www.linkedin.com/in/sugirjan/>> 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων