ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Proposals - filesDb

Panagiotis Petropoulakis wrote [edited]:
> > interesting that you should point out the number of files as a
> > differentiation
> > criterion: why do you think C would be handling them better than Python?
> > and why do you think if speed is a priority, C should be chosen?
> 
> Well,
> first of all Python code is interpreted and there are many reasons that
> python is slower than c(like calculations(*,/,+), python needs more time to
> be executed)

that is a theoretical view that is not seen in real life examples.
in our case, the only "calculations" are the checksum computations.
a two--line example shows no difference in time between a C implementation
and a Python one:

time md5sum file
time python3 -c 'import hashlib;import sys; with open(sys.argv[1], "rb") as f: print(hashlib.md5(f.read()).hexdigest())' file

please perform actual measurements and have facts ready to back up claims.


> In my proposal i consentrate more in console application than web
> interfance. Do you think that i should go ahead ?

yes, please focus on the command-line utilities first.


> What is more, i have made a draft proposal. I have completed the
> introduction section. Can I publish my proposal(as darft) or should I
> finished all the parts ? I think that i will have finished my proposal by
> the end of this week. But i want to publish it earlier and present some
> parts so as to get your feedback.

in the interest of time spent, I think it's fair to assume
that we will be looking only at complete proposals.


-- 
-- zvr --
-- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
  | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
  +-----------------------zvr-+
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων