ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Proposals - filesDb

Good evening,

Thank you for your reply, i will consider your notes.

I have already finished my proposal but i have some questions. First of all
in implementation section i will note that some basic commands should be
implemented for filesdb application. What do you want to consider about a
specific command ? For example, should i write how the command would be
implemented in Python(i think that it is not necessary) or should i write
the purpose of the command, the given arguments and how it can be
implemented. Can you give some guidance ?

Another thing is that the database should be updated somehow. I have some
ideas, for instance: a user can make some scans and then the database will
be valid for x time. But there isn't a guaranty that the database will be
updated if the user makes some changes before the x time. I think that with
this solution the database answers queries really fast. On the other hand
the database will check for every query if the existing data are valid.
There are many algorithms about this task:
 If the current query involves files that have changed in y time and the
database has been updated in x time there are the following cases:
y < x: File is valid
y > y: File may have changed. For that scenario the databases will
update(or not) the involving files and the the output will be valid.
I believe that the latter solution will be ideal for our application.
Well, these are my thoughts about updates.

Also, with my proposal i want to deliver a CV. Where should i uploaded it ?

Thank you again for your time,
Panagiotis Petropoulakis

On Thu, Mar 15, 2018 at 12:58 AM, Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr> wrote:

> Panagiotis Petropoulakis wrote [edited]:
> > > interesting that you should point out the number of files as a
> > > differentiation
> > > criterion: why do you think C would be handling them better than
> Python?
> > > and why do you think if speed is a priority, C should be chosen?
> >
> > Well,
> > first of all Python code is interpreted and there are many reasons that
> > python is slower than c(like calculations(*,/,+), python needs more time
> to
> > be executed)
>
> that is a theoretical view that is not seen in real life examples.
> in our case, the only "calculations" are the checksum computations.
> a two--line example shows no difference in time between a C implementation
> and a Python one:
>
> time md5sum file
> time python3 -c 'import hashlib;import sys; with open(sys.argv[1], "rb")
> as f: print(hashlib.md5(f.read()).hexdigest())' file
>
> please perform actual measurements and have facts ready to back up claims.
>
>
> > In my proposal i consentrate more in console application than web
> > interfance. Do you think that i should go ahead ?
>
> yes, please focus on the command-line utilities first.
>
>
> > What is more, i have made a draft proposal. I have completed the
> > introduction section. Can I publish my proposal(as darft) or should I
> > finished all the parts ? I think that i will have finished my proposal by
> > the end of this week. But i want to publish it earlier and present some
> > parts so as to get your feedback.
>
> in the interest of time spent, I think it's fair to assume
> that we will be looking only at complete proposals.
>
>
> --
> -- zvr --
> -- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
>   | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
>   +-----------------------zvr-+
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων