ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] [GSoC 2018] Proposal Feedback: Epoptes

I have shared my draft proposal for "Rewrite of Epoptes in Python 3 and GTK
3". Please have a look at it and provide feedback so that I can improve my
proposal.

With Regards,
*Shubham Rao*
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων