ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] My proposal for GG text mining, cross linking, and codification Project

  • Subject: [opensource-devs] My proposal for GG text mining, cross linking, and codification Project
  • From: Christos Karageorgiou Kaneen <ckarageorgkaneen [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Sun, 18 Mar 2018 19:55:32 +0200
Hello to all,

I have shared my draft with the  mentors. If you would be kind enough, I
would be happy to hear any feedback you might be willing to give.

It would be greatly appreciated.

With respect,

Chris Karageorgiou Kaneen
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων