ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Regarding Files DB GSoC Project

 Hi, I'm a gsoc 2018 aspirant, and I'd like to know

what are the tables that are connected to the scanerror table in the
FilesDB github repo at the following url?

URL: https://github.com/zvr/filesdb/blob/master/Notes/schema
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων