ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Regarding Files DB GSoC Project

Toship Sonkusare wrote [edited]:
> Hi, I'm a gsoc 2018 aspirant, and I'd like to know
> what are the tables that are connected to the scanerror table in the
> FilesDB github repo at the following url?
> URL: https://github.com/zvr/filesdb/blob/master/Notes/schema

if you're talking about the line that goes up and never terminates
it's supposed to show that, in table "scanerror",
the field "scanrun_id" is a foreign key,
pointing to the "id" field of the "scanrun" table.

the other connection is obviously that the "errortype_id" field
points to the "id" field of the "errortype" table.


-- 
-- zvr --
-- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
  | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
  +-----------------------zvr-+
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων