ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Problem with the Epoptes project

Hi,

Could you please also clarify what is your unresponded question? Not
sure what made you assume that there is a problem on your end.

Regards,
Fotis

2018-03-18 17:09 GMT+02:00 Γιωργος Παπούλιας <georgepapoulias [ at ] gmail [ dot ] com>:
> Hello,
>
> I am interested in working for the Epoptes project. Unfortunately, the
> project managers are mostly unresponsive. I would like to know if there is a
> problem from my end.
>
> Thank you in advance,
> George Papoulias.
>
>
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που
> απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general
> discussion list for developers/contributors of open-source projects,
> https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html
>
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων