ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Problem with the Epoptes project

Hello,

I am interested in working for the Epoptes project. Unfortunately, the
project managers are mostly unresponsive. I would like to know if there is
a problem from my end.

Thank you in advance,
George Papoulias.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων