ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] GSoc 2018 Sampling and volume approximation

  • Subject: Re: [opensource-devs] GSoc 2018 Sampling and volume approximation
  • From: Vissarion Fisikopoulos <fisikop [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Wed, 14 Mar 2018 15:57:15 +0200
Hi Apostolos,

Thanks for your interest in the project.

Looking forward to your draft proposal.

Best,
Vissarion Fisikopoulos

On 14 March 2018 at 15:35, Τόλης Χαλκής <tolis [ dot ] chal [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
> Dear all,
>
> I am sending this email to declare my interest for the project of Sampling
> and volume approximation project of GSoC 2018 hosted at
> https://github.com/rstats-gsoc/gsoc2018/wiki/Sampling-and-volume-approximation
> .
>
> I am a Graduate student at the Department of Informatics &
> Telecommunications of National & Kapodistrian University of Athens at the
> M.Sc. specialization of Theoretical Computer Science.
>
> I have been working on volume approximation problems during my master
> thesis. We used and generalize volesti algorithm to non-linear convex bodies
> and we practically tested it for non-convex bodies. The most important
> results of the project are going to be represented at SOCG 2018 as a paper
> titled "Practical Volume Computation of Structured Convex Bodies, and an
> Application to Modeling Portfolio Dependencies and Financial Crises" as you
> can see at https://www.renyi.hu//conferences/socg18/socg_accepted_papers.xml
> .
>
> In the next few days I will upload a draft so I could get comments and
> feedback for my proposal.
>
> Thanks in advance,
>
> Apostolos Chalkis
>
>
>
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που
> απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general
> discussion list for developers/contributors of open-source projects,
> https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html
>
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων