ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSoc 2018 Sampling and volume approximation

 Dear all,

I am sending this email to declare my interest for the project of Sampling
and volume approximation project of GSoC 2018 hosted at
https://github.com/rstats-gsoc/gsoc2018/wiki/Sampling-
and-volume-approximation .

I am a Graduate student at the Department of Informatics &
Telecommunications of National & Kapodistrian University of Athens at the
M.Sc. specialization of Theoretical Computer Science.

I have been working on volume approximation problems during my master
thesis. We used and generalize volesti algorithm to non-linear convex
bodies and we practically tested it for non-convex bodies. The most
important results of the project are going to be represented at SOCG 2018
as a paper titled "Practical Volume Computation of Structured Convex
Bodies, and an Application to Modeling Portfolio Dependencies and Financial
Crises" as you can see at https://www.renyi.hu//conferences/socg18/socg_
accepted_papers.xml .

In the next few days I will upload a draft so I could get comments and
feedback for my proposal.

Thanks in advance,

Apostolos Chalkis
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων