ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Software Components And IP Management - Project Proposal

  • Subject: [opensource-devs] Software Components And IP Management - Project Proposal
  • From: Eslam Tarek <eslamstm1 [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Sun, 18 Mar 2018 00:00:42 +0200
Dear Sir/Madam,

My name is Eslam Tarek, I'm a fourth year computer science student from
Egypt, i found the software components and IP management project and I'm
really interesting in it.

I read the documentation and the student manual and wrote my proposal, I
saved it as draft so you can access it.

I will be really thankful if you could provide me with feedback about my
application.

The project is really exciting to me so I really like to adjust my proposal
in order to meet the organization requirements.

Thank You and waiting for your response,
Eslam Tarek
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων