ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Project Proposal Draft : Software Components and IP management

Hi,

I have shared my GSoC draft proposal for the project Software Components and IP management. I
would love to get your opinion/view about the same.

With Regards,
Gopalakrishnan.V
IIIT Bangalore, India

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων