ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Proposals

<div dir="ltr">I&#39;m really sorry for the &quot;school part&quot; , it was a typo. The question still stands though, how can someone propose something about the enhancement of a project he is not part of, when he doesn&#39;t know enough about it to think of something useful? <br>
</div><div dir="ltr"><br>
</div><div dir="ltr"><br>
</div><div dir="ltr"><br>
</div><div class="wps_signature">Sent from my Redmi 4X</div><div class="wps_quotion">On Kostas Papadimas &lt;pkst [ at ] eellak [ dot ] gr&gt;, 20 Mar 2018 8:21 am wrote:<br type="attribution"><blockquote class="quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><p></p><div dir="ltr"><div><div>HI Thanos,<br></div>GSOC is a really competitive program and not a summer school (there are hundreds of proposals for a few positions) . As a programmer you have to make a specific proposal about how you can improve an open source project . If you are interested in a position for GSOC, you should start your research and apply your programming skills in a project that you think that you can contribute.<br></div>P.S. There are more international students in this list than Greek<br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2018-03-20 10:05 GMT+02:00 Thanos Leventis <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:thanosleventis [ at ] gmail [ dot ] com" target="_blank">thanosleventis [ at ] gmail [ dot ] com</a>&gt;</span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">Good morning, <div><br></div><div>I am really interested in applying to the summer school of code and I have a question about the proposals that we have to submit. Except for information about us and reasons defining how majestic and super wow programmers we are, do we have to actually make a proposal regarding the project we are interested in applying and if so, how can we do this since we have so many little information about it. </div><div><br></div><div>PS. It&#39;s funny cause we&#39;re all greeks and we&#39;re talking in english </div><div><br></div><div>Cheers, </div><span class="HOEnZb"><font color="#888888"><div>Thanos </div></font></span></div>
<br><br>
----<br>
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,<br>
<a href="https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html"; rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html</a><br>
<br>
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση &lt;<a href="mailto:opensource-devs%2Bunsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr">opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr</a>&gt;.<br>
<br></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br><div class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div>Κώστας Παπαδήμας<br></div> ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών <a href="http://eellak.gr"; target="_blank">http://eellak.gr</a> <br><span>2107474271</span><br></div></div></div></div>
</div>
</blockquote></div>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων