ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Proposals - filesDb

Good morning,

Thank you for your comments.
Well considering the commands i will provide a sample code in Python(a few
lines)> no, the data is never "updated".
> the database could be used to store the results of another scan,
> but the data represents a set of information that was valid
> when the scan was made and is never updated.Oh, i see. In simple words, the user scans a location, the application will
stores meta-data from files in the database and then the user can run some
queries ? In the end all data from the database will be deleted or not ?

Panagiotis Petropoulakis

On Mon, Mar 19, 2018 at 10:05 PM, Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr> wrote:

> Panagiotis Petropoulakis wrote [edited]:
> > I have already finished my proposal but i have some questions.
>
> please submit is as draft in the online GSoC system
> so that we can provide specific feedback as comments;
> that's what I have been doing with the ones
> that have already appeared.
>
>
> > First of all
> > in implementation section i will note that some basic commands should be
> > implemented for filesdb application. What do you want to consider about a
> > specific command ? For example, should i write how the command would be
> > implemented in Python(i think that it is not necessary) or should i write
> > the purpose of the command, the given arguments and how it can be
> > implemented. Can you give some guidance ?
>
> please do not repeat information that is already found
> in the project descriprion -- I have seen proposals
> that copy and expand the definition of the problem.
> this is not helpful; we understand what the problem is,
> no need to have it described once again.
>
> feel free to present any information about your proposed solution.
> as I have written before, the more concrete the information,
> the better: "I'll be using modern programming techniques"
> does not say much; "I will be using library X because..."
> is much better.
>
>
> > Another thing is that the database should be updated somehow.
>
> no, the data is never "updated".
> the database could be used to store the results of another scan,
> but the data represents a set of information that was valid
> when the scan was made and is never updated.
>
>
> > Also, with my proposal i want to deliver a CV. Where should i uploaded
> it ?
>
> as the GSoC docs specify, you can have a section in your proposal
> that presente info about yourself.
>
>
>
> --
> -- zvr --
> -- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
>   | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
>   +-----------------------zvr-+
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων