ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Proposals - filesDb

Panagiotis Petropoulakis wrote [edited]:
> > no, the data is never "updated".
> > the database could be used to store the results of another scan,
> > but the data represents a set of information that was valid
> > when the scan was made and is never updated.
> 
> Oh, i see. In simple words, the user scans a location, the application will
> stores meta-data from files in the database and then the user can run some
> queries ? In the end all data from the database will be deleted or not ?

the first part is correct; filesbd stores metadata
and provides an way for querying them.
data is never deleted from the database
(of course one may choose to delete the database file,
but that's outside of filesdb scope).


-- 
-- zvr --
-- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
  | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
  +-----------------------zvr-+
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων