ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Proposals - filesDb

In this way if the user makes some changes in a file, filesdb may not
produce a valid output ? For example a user may edit a file and then run a
command like: "Print biggest file"


On Tue, Mar 20, 2018 at 10:50 AM, Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr> wrote:

> Panagiotis Petropoulakis wrote [edited]:
> > > no, the data is never "updated".
> > > the database could be used to store the results of another scan,
> > > but the data represents a set of information that was valid
> > > when the scan was made and is never updated.
> >
> > Oh, i see. In simple words, the user scans a location, the application
> will
> > stores meta-data from files in the database and then the user can run
> some
> > queries ? In the end all data from the database will be deleted or not ?
>
> the first part is correct; filesbd stores metadata
> and provides an way for querying them.
> data is never deleted from the database
> (of course one may choose to delete the database file,
> but that's outside of filesdb scope).
>
>
> --
> -- zvr --
> -- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
>   | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
>   +-----------------------zvr-+
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων