ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] New Shared Draft [Efficient Python tool for geometrical statistics]

Dear all,

I would like to inform you that I shared my draft for the volume
approximation and sampling project (see at
https://ellak.gr/wiki/index.php?title=GSOC2018_Projects#Sampling_and_volume_approximation
)

The main idea is to create a new efficient Python tool for geometrical
statistics. Looking forward to your comments!

Thanks in advance,
--Apostolos Chalkis
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων