ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Information on 2 of the proposed GSoC projects

Fellow devs,

my name is Konstantinos and i just became a member of this mailing list in order to introduce myself and ask a few things about 2 of the proposed GSoC projects, in which i would be excited to be a part of.

*1. Adding Greek language on NLP library Spacy.io*

 * Are there any particular, "advanced" requirements for the Greek
  language part of the prerequisites? I guess since i'm a native
  speaker there won't be a problem.
 * No matter how eager i may be in participating (having experienced
  the lack of the Greek language support when i was using rasa NLU
  with spaCy.io backend for a work project), i do feel a bit
  uncomfortable with the work plan scheduling, so i'd would be of
  great help if you could tell us if there are certain "key points"
  one should address in his timeline

*2. **Python PenTest Library (PyPen)*

 * This project honestly sounds exciting, but would one find a great
  difficulty if there's no prior experience in PenTesting? Speaking
  for myself, i do feel comfortable with Python (4+ years of
  experience in studies & work), i also have a fairly good grasp of OS
  and Networks, but zero experience in PenTesting. Do you think it's
  worth submitting a proposal or not?
 * Again, as above, any specific points that are worth paying attention
  considering the timeline/work plan?

Any help will be extremely appreciated!

Thank you in advance,
Konstantinos Liosis

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων