ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] PyPen

Dear Panagioti  and Andrea

thank you for your interest in PyPen.
(Guidance will be provided)
A complete answer to your questions will be published later.

A brief, informal answer follows:
Facebook Scrapper will use Facebook API to collect available info, not to
break password. (hence, no Brute force here).
Ransomware: yes existing algorithms can by used but we need a password
generation mechanism.
/=====================================/

Dear Konstantinos L.,

Thank you for your insterest in PyPen.
I f you have a solid Pythin backgound, I encourage you to submit a
proposal. You will learn the basics needed in each script according to its
objective.


A. Andreatos
===============================/
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων