ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Συμμετοχή στο Google Summer of Code 2018

  • Subject: [opensource-devs] Συμμετοχή στο Google Summer of Code 2018
  • From: ergonous Δημητριάδης <ergonous [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Fri, 23 Mar 2018 12:20:04 +0200
Γεια σας.


Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Δημητριάδης και είμαι Μεταπτυχιακός Φοιτητής στα
Πληροφοριακά Συστήματα, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου.


Στο πλαίσιο του Google Summer of Code, στο οποίο επιθυμώ να δηλώσω
συμμετοχή, θα ήθελα να έρθω σε επαφή με τους μέντορες του προτεινόμενου από
την ΕΕΛΛΑΚ project με αριθμό 12 και τίτλο Files DB,  κ. Αλέξιο Ζέρβα ή τον
κ. Σαράντο Καπιδάκη.


Ευχαριστώ.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων