ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] In need of PyPen project draft review

Hello,

My name is Konstantinos Liosis and i have submitted a draft proposal for the PyPen project. I could definitely use more than just a little feedback on it, so i'm kindly asking the mentors to consider commenting on so that i can commit a proper one in the next few days

Thank you in advance,

Konstantinos
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων