ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Doubt about Zeus

I hope you are well. My name is Alejandro and I am really interested in
participating in the Zeus project in this GSoC 2018. I have read the
project’s description at the GSOC2018 Projects page and have some
background in cryptography (although no specifically in e-voting) in C, C++
and Python. I have taken a glance at the zeus github repository, and read
the Helios documentation. I am also familiarizing with the Weld framework.
However, I have some doubts I would appreciate you can help me with:


-What are the fundamental cryptographic concepts we should revise, besides
el Gamal, Sako-Kilian protocol, and HVZK?

-What steps or guide you think are best to approach this specific project?

- In the projects description you mentioned, that on last year’s GSoC a
Zero-Knowledge Shuffle mechanism in C/C+ was implemented. I assume we will
construct over that code. I skimmed through the github repository and was
not able to find the code, could you please point me in the right direction?

- For testing the shuffle mechanism, what is the easiest way to deploy Zeus?


Any help you can provide will be extremely useful!


Greetings,

Alejandro
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων