ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Google Summer of Code: Writing a good proposal

  • Subject: [opensource-devs] Google Summer of Code: Writing a good proposal
  • From: Diomidis Spinellis <dds [ at ] aueb [ dot ] gr>
  • Date: Fri, 23 Mar 2018 15:15:02 +0200
Another detailed and informative article on preparing for GSoC is "Google Summer of Code: Writing a good proposal" available at https://medium.com/@owtf/google-summer-of-code-writing-a-good-proposal-141b1376f076.

Kind regards,

Diomidis Spinellis
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων