ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs]

Hello Sir,

I have updated my proposal based on your informative feedback. I hope you can view the changes made by me based on your comments ( if not please let me know ).
Hoping for your review.
 

Thanks and regards,
Gopalakrishnan.V
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων