ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Fw: Re: WSO2 Identity Server Userstore using Web Services to get claims-Project Proposal

  • Subject: [opensource-devs] Fw: Re: WSO2 Identity Server Userstore using Web Services to get claims-Project Proposal
  • From: Isuri Anuradha <isurianuradha [ at ] yahoo [ dot ] com>
  • Date: Sun, 25 Mar 2018 03:13:44 +0000 (UTC)
 

   ----- Forwarded Message ----- From: Isuri Anuradha <isurianuradha [ at ] yahoo [ dot ] com>To: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ <panagiotis [ dot ] kranidiotis [ at ] eellak [ dot ] gr>Sent: Sunday, March 25, 2018, 8:42:24 AM GMT+5:30Subject: Re: WSO2 Identity Server Userstore using Web Services to get claims-Project Proposal
  Hi panos,
Thanks for your feedback and the draft proposal (google doc link) is uploaded. Looking favorable reply and feedback.
Thanks.Kind Regards,Isuri Anuradha.   On Friday, March 23, 2018, 12:24:33 AM GMT+5:30, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ <panagiotis [ dot ] kranidiotis [ at ] eellak [ dot ] gr> wrote: 
 
 
Hi Isuri,

thank you for your interest in the project. 

The final delivery of this project is a new user store manager that will work as an attribute userstore. The main idea is to define from WSO2 UI the authentication method in a web service, the primary identifier of users and the attributes you can get from the service. Also a way to connect this attribute userstore with an existing one (with credentials).

I hope it is now clear

Kind Regards
Panos
-------------------------

Hi all,
I'm Isuri Anuradha , third year undergraduate in university of Westminster of UK and currently doing  internship at WSO2 Inc. I'm have keen interest about some project ideas on GSOC 2018 which is offering by GFOSS organization. When I'm  going through the project description and there was an unclear part to me when identifying project requirements in the topic " WSO2 Identity Server Userstore using Web Service to get claim ". If you can Please highlight the project requirements that should be meet by the end of this project. As I proposed we can implement custom user store manager but I want to clarify your main requirements that you want to achieve from this project.
Looking an favorable reply as soon as possible.
Thank you.Kind Regards,Isuri Anuradha.

-- 
The Greek Free/Open Source Software Society(GFOSS) is a non-profit organization, was founded in 2008, today it consists of 29 Universities and Research Centers. Our main goal is to promote Openness through the use and development of Open Standards and Open Technologies in Education, Public Administration and Business in Greece. We, therefore, aspire to become a hub and a platform for,Open Standards Free Software, Open Content, Open Data & Open Hardware. The major Greek Universities and Research Centers are members of the GFOSS, while leading members of the Greek community of Open Technologies users and developers play a key role in the implementation of our actions, through mutual cooperation and active participation.  GFOSS is affiliated with Creative Commons, a founding member of COMMUNIA and FAB LAB ATHENS, member of the Open Government Partnership (OGP) Network, Node of the Open Data Institute(http://opendatainstitute.org/) and member of the Open Budget Initiative(http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative/).  GFOSS also cooperates with the Enterprise Europe Network – Hellas in the ICT sector, with the aim to assist companies that  provide Open Technology services. Nine members of GFOSS participate in GRNET“s project, FOSS Centers of Excellence, the centers deliver training activities for developing and promoting FOSS software in ten subject areas.  GFOSS experts share extensive multidisciplinary experience in the development and operation of major transparency and public engagement projects in Greece. These include the projects on electronic deliberation for participatory decision making and open innovation and collaboration contests. To better coordinate and promote our projects we have established working groups, with more than 200 participants, each group drafts its own action plan using our WIKI.    
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων