ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Concerns about workflow

Marios Ath wrote [edited]:
> At the moment, my timeline roughly looks like :
>   ( 1st third ) -- begin to write the language subclass and test at the
> end of the evaluation
>   ( 2nd third ) -- complete the language subclass. Increase testing and
> add language specific tests
>   ( 3rd third ) -- Start training
> 
[...]
> Would it be purposeful to further narrow down the timeline by adding
> progressive milestones ? For example June 4 - June 13 : Code lex_attrs.py

I can't speak for the specific project, but usually
the proposed work plans that are submitted are
on a weekly basis (roughly) and describe concretely
what will be done in each time frame.

only in this case one can monitor progress
and determine whether the student is following the plan.
with a timeline like the one you presented above,
at the end of the first month, your mentors
will be called to evaluate your performance.
how will they do this? you would have obviously
"begin to write..." but without specific deliveries
your work might or might not be on track.

please consider providing much more details on the planned work.

-- 
-- zvr --
-- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
  | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
  +-----------------------zvr-+
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων