ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Project proposal

  • Subject: [opensource-devs] Project proposal
  • From: Λυδία Παπακωνσταντίνου <lydpapac [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Tue, 27 Mar 2018 10:18:56 +0300
Hello again,

I reviewed and corrected the many mistakes I made in my last draft out of
haste. I took the time to re-read and re-write some parts. I believe it
should be fine now. I understand it is late to review again therefore I
will probably submit it as is in about two hours. I have submitted my draft
however should you choose to review it.

Thanks again.
Lydia Eleftheria Papaconstantinou
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων