ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Feedback on "Development of a DIY robot kit for educators" proposal

hello,

I have submitted a draft proposal for the "Development of a DIY robot kit for educators" project. I would like to get feedback on my draft proposal to try and meet the mentors requirements.

Regards,
Nikolaos Charalampidis
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων