ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Draft Proposal for 'Development of a DIY robot kit for educators'

Hello, my name is Vijit Rathi. I am an undergraduate student pursuing
Electronics and Communication Engineering (ECE) from Indian Institute of
Space Science and Technology (IIST <https://www.iist.ac.in/>).
I am interested in the project 'Development of a DIY robot kit for
educators' and submitted a draft proposal. I am waiting for feedback and
comments to improve my proposal.

        VIJIT RATHI
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων