ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Development of a DIY robot kit for educators

Hello

My name is Dimitris Xrysanthopoulos and I am an undergraduate student at
the Technological Education Institute of Western Macedonia.
I have submitted draft proposal for Development of a DIY robot kit for
educators. I would like to tell me your feedback.

Thanks in advance
Dimitris Xrysanthopoulos
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων