ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: NextcloudPi: Questions about proposal

Hello,

I've submitted my Final Proposal. You may check the shared draft (it's the same as the Final) for any suggestions or feedback on the proposal, and I shall correct them before tomorrow's deadline.

Best Regards,
Dimitris Maroulidis
President at Wyse Creative
PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X

‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
On Monday, 8 April 2019 1:30 PM, Dimitris Maroulidis <dmaroulidis [ at ] dimitrismaroulidis [ dot ] com> wrote:

> Good Morning Mr Sarantos,
>
> What part does the detailed timeline play in each evaluation? If I list a task that will be done by the first evaluation but, later, the task gets deferred to later in the coding period (maybe it needs more time to implement), what issues arise from that. How concrete will that schedule be? Could you, also, comment which task descriptions have problems?
>
> Best Regards,
> Dimitris Maroulidis
> President at Wyse Creative
> PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
> MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X
>
> ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
> On Sunday, 7 April 2019 11:13 PM, Pantelis Sarantos <pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr> wrote:
>
>>  You will fork NCP in a repo of your own under GFOSS Account (I think). We haven't thought merging upstream like that. Most probably Ignacio, the lead developer of NCP, will have an idea on how to work with this. This is not to be a consideration for now.
>>
>> GFOSS can provide a VM for GSoC for the chosen student to be able to run tests, etc. In some cases the VMs stay up (for example if they host something) even after the GSoC period ends.
>>
>> Best Regards
>>
>> On 4/7/19 10:41 PM, Dimitris Maroulidis wrote:
>>
>>> In continuation of my previous email I have a few more questions. Where will I execute the project, will I do that in NCP github repo and continuously update or will I merge everything at the end of the coding period? Also, the HA and probably some other tasks will require testing infrastructure. How would we fulfill that need?
>>>
>>> Best Regards,
>>> Dimitris Maroulidis
>>> President at Wyse Creative
>>> PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
>>> MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X
>>>
>>> ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
>>> On Sunday, 7 April 2019 7:26 PM, Dimitris Maroulidis [<dmaroulidis [ at ] dimitrismaroulidis [ dot ] com>](mailto:dmaroulidis [ at ] dimitrismaroulidis [ dot ] com) wrote:
>>>
>>>> Hello Mr Sarantos,
>>>>
>>>> Are we supposed to complete all research into how to do each task before the coding period, or can we research things as we go along? Also, I've read on GSoC's website that after May 6th, if my project gets selected, I'll get matched with a mentor. On GFOSS's wiki, though, there are 3 listed mentors. What will be done?
>>>>
>>>> Also, I'm currently thinking and writing the timeline. Other than that, my draft is finished. Once I receive your notes on it, I'm going to write the final proposal pdf.
>>>>
>>>> Best regards,
>>>> Dimitris Maroulidis
>>>> President at Wyse Creative
>>>> PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
>>>> MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X
>>>>
>>>> ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
>>>> On Sunday, 7 April 2019 1:01 AM, Dimitris Maroulidis [<dmaroulidis [ at ] dimitrismaroulidis [ dot ] com>](mailto:dmaroulidis [ at ] dimitrismaroulidis [ dot ] com) wrote:
>>>>
>>>>> I have shared my draft proposal, but I expect to enrich it tomorrow morning with a timeline, and other info about myself and my reasons for participating in GSoC, in accordance with GFOSS's Proposal Guidelines.
>>>>>
>>>>> Best Regards,
>>>>> Dimitris Maroulidis
>>>>> President at Wyse Creative
>>>>> PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
>>>>> MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X
>>>>>
>>>>> ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
>>>>> On Sunday, 7 April 2019 12:31 AM, Pantelis Sarantos [<pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr>](mailto:pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr) wrote:
>>>>>
>>>>>> Let me know when you upload the draft proposal.
>>>>>> Expect me to make notes for it tomorrow evening.
>>>>>>
>>>>>> Anything else you need, you can ask at any time and I will try to answer as soon as possible...
>>>>>>
>>>>>> Best Regards
>>>>>>
>>>>>> On April 7, 2019 12:20:12 AM GMT+03:00, Dimitris Maroulidis [<dmaroulidis [ at ] dimitrismaroulidis [ dot ] com>](mailto:dmaroulidis [ at ] dimitrismaroulidis [ dot ] com) wrote:
>>>>>>
>>>>>>> Thank you for your references, and making clear the objectives behind such suggestion. I shall add it to my draft, but this, also, will probably require more research, beyond the 9th of April. As such this part will be more vague.
>>>>>>>
>>>>>>> Thank you for your answers.
>>>>>>>
>>>>>>> Best Regards
>>>>>>> Dimitris Maroulidis
>>>>>>> President at Wyse Creative
>>>>>>> PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
>>>>>>> MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X
>>>>>>>
>>>>>>> ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
>>>>>>> On Sunday, 7 April 2019 12:13 AM, Pantelis Sarantos [<pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr>](mailto:pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr) wrote:
>>>>>>>
>>>>>>>> As you can understand the nature of this GSoC project is to enter the area that high availability is needed. Consider the help for big organizations for Ansible and high availability options.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Check this (https://docs.nextcloud.com/server/11/admin_manual/installation/deployment_recommendations.html) for reference and search in the forums for users who asked previously for help regarding high availability.
>>>>>>>>
>>>>>>>> The fact that Nextcloud GmbH offers support to it's clients does not limit us to provide an option, that could help many; obviously not all... Consider organizations (like GFOSS) that could not afford paid plans from external support companies and the ease options like this would provide to them.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Excuse my brief writing as I type from mobile.
>>>>>>>> Please continue to ask me questions if you have more.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Best Regards
>>>>>>>>
>>>>>>>> On April 6, 2019 11:49:37 PM GMT+03:00, Dimitris Maroulidis [<dmaroulidis [ at ] dimitrismaroulidis [ dot ] com>](mailto:dmaroulidis [ at ] dimitrismaroulidis [ dot ] com) wrote:
>>>>>>>>
>>>>>>>>> I read the previous reply and searched for Nextcloud's high availability suggestions, but those are hidden behind their enterprise clients area. What's the use case for a high-availability NextcloudPi installation, or rather who's going to use this, that wouldn't be covered by Nextcloud's commercial offerings?
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Best regards,
>>>>>>>>> Dimitris Maroulidis
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
>>>>>>>>> On Saturday, 6 April 2019 11:26 PM, Pantelis Sarantos [<pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr>](mailto:pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr) wrote:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> The app in your local instance you are talking about is the one you are supposed to improve...
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> The final deliverables will be specified in may, in the boding period. So if you are the chosen student we will spend some time to review your proposed implementations... For your proposal try to show your suggestions and your proposed implementations because you will be rated for that... Keep in mind that it is possible that we don't choose no-one for the project, if none of the proposals is very good.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> I would suggest that you look for the way Nextcloud proposes high availability options and try to adjust it to our project... For this you would probably consider using multiple servers. That said it would be ok for me if you don't feel good with it, to replace it. Consider well before doing so because other mentors might find this an issue.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> You can 'upgrade' a task for your proposal to be a priority and not a secondary task. Make sure you propose something easy and efficient. The user should do the least possible actions.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Excuse my short - direct writing, I am typing from my mobile phone.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Please continue to ask me questions if you have more.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Best regards
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> On April 6, 2019 11:01:04 PM GMT+03:00, Dimitris Maroulidis [<dmaroulidis [ at ] dimitrismaroulidis [ dot ] com>](mailto:dmaroulidis [ at ] dimitrismaroulidis [ dot ] com) wrote:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Hello Mr Sarantos,
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> As I've seen from my local ncp instance there exists a NextcloudPi Nextcloud App but apparently it's just a shortcut. Is that the app that you meant in the project idea, and it the one I'm supposed to improve?
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Dimitris Maroulidis
>>>>>>>>>>> President at Wyse Creative
>>>>>>>>>>> PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
>>>>>>>>>>> MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
>>>>>>>>>>> On Saturday, 6 April 2019 10:49 PM, Dimitris Maroulidis [<dmaroulidis [ at ] dimitrismaroulidis [ dot ] com>](mailto:dmaroulidis [ at ] dimitrismaroulidis [ dot ] com) wrote:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Dear Mr Sarantos,
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> I'm currently writing the project details portion of the draft proposal, and I expect that it'll be available tomorrow morning.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> I've a few questions about the mobile app part. In my proposal I mention that I'll deliver an Android app for server adminitration and monitoring. I'm going to be using React Native to achieve that. It's my understanding that the same application source, with a few changes, can be used for an iOS app, too. But since I don't have a Mac with XCode available I won't be able to deliver that, also. Is it possible to specify with greater precision the deliverables after the Final Proposal is submitted, since that would require additional research from my part?
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Since I don't have any experience in creating/designing high availabilty architectures, would it be possible to drop that task and replace it with mail hosting as a main deliverable, since I'm more comfortable in setting up such systems, having installed and managed my own mailserver for 2 years.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Finally, do I need to make a Nextcloud app that displays/connects to the existing ncp webui or redesign the webui for the app, too?
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Best regards,
>>>>>>>>>>>> Dimitris Maroulidis
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
>>>>>>>>>>>> On Saturday, 6 April 2019 9:37 PM, Pantelis Sarantos <pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr> wrote:
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Dear Mr Maroulidis
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> As for your first question, the NCP Web Panel must be embedded in Nextcloud as a native Nextcloud "App" in order for users to be able to manage NCP from their Nextcloud UI. UI fixes are highly welcomed but they are not supposed to take a lot of time as there are more important stuff to be done.
>>>>>>>>>>>>> As for your second question it would be nice if you could port onlyoffice and collabora but this needs a lot of testing and it eventually might be dropped of from the deliverables.
>>>>>>>>>>>>> As for your third question, yes it is up to you to design the architecture for a high availability option.
>>>>>>>>>>>>> As for your fourth question, it is up to you to propose the most efficient way you think it can be done, and you can make predefined choices so that the user don't get confused with many configuration options. As other configuration options already exist in ncp, they ask from the user the minimum information and deal everything in the developer's implementation.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Hope these help.
>>>>>>>>>>>>> I am available for anything else you need
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Best Regards
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> On 4/6/19 2:03 AM, Dimitris Maroulidis wrote:
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Dear Mr Sarantos,
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> I've a few questions about the specifics of the expected results. Firstly, what's expected of the first result ("Develop: Nextcloud Native NCP App (webpanel)"); would I need to develop a platform native app using the, already existing, webapp, or, merely, fix the UI/UX of the existing webapp and add functionality. Secondly, should I port onlyoffice and collabora online to arm, as part of the project?
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Also, I think that the "Design/Develop: high availability for large installations" is vague; is it up to me to design the architecture to achieve that task?
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> On the secondary task of having an easy way to self-host email, I think that we could draw inspiration from othe existing self-host email projects, such as Yunohost, etc. But this task specifically cannot be a secondary task, because of the complexity of configuration and maintenance required to run a mail server.
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Awaiting your answers.
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Kind regards,
>>>>>>>>>>>>>> Dimitris Maroulidis
>>>>>>>>>>>>>> President at Wyse Creative
>>>>>>>>>>>>>> PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
>>>>>>>>>>>>>> MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
>>>>>>>>>>>>>> On Thursday, 4 April 2019 9:25 PM, Pantelis Sarantos [<pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr>](mailto:pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr) wrote:
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Dear Mr Maroulidis
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Feel free to include the most doable tasks that you will manage to deal with in the coding time. Also feel free to replace/append or change the implementation of any of the tasks with a more convenient method. But keep in mind that we want most of the tasks listed to be developed, so it wouldn't be wise to completely change the tasks.
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> The aim is to be able to do as much as possible with the most efficient way.
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> It is highly recommended that you define the framework/platform that you with use for the mobile app, as it is highly recommended to make research about all the tasks in the proposal and determine the way you are going to implement the tasks.
>>>>>>>>>>>>>>> I want to make this clear. You are going to be rated by the proposal and by how you are going to develop the tasks. Be open minded and think outside of the box...
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Get back to me if you need anything else...
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> On 4/4/19 6:43 PM, Dimitris Maroulidis wrote:
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Hello Mr Sarantos,
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> I understand your point. Is it necessary that my proposal include all the main tasks of the project idea, or could I replace/append other parts of NextcloudPi that I feel more comfortable to tackle? Also, is it necessary to determine the framework/platform for the mobile app on my final proposal? When I complete my draft I'll be sure to notify you.
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Kind Regards,
>>>>>>>>>>>>>>>> Dimitris Maroulidis
>>>>>>>>>>>>>>>> President at Wyse Creative
>>>>>>>>>>>>>>>> PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
>>>>>>>>>>>>>>>> MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
>>>>>>>>>>>>>>>> On Thursday, 4 April 2019 6:24 PM, Pantelis Sarantos [<pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr>](mailto:pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr) wrote:
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Hello Mr Maroulidis
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> I am going to analyze your questions straight away.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> The JAVA language requirement is needed for the NCP Moblie App. Actually you could find an alternative to Java, like developing the mobile app in a mobile app framework (write HTML/CSS/JS and produce mobile apps)
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> ---------------------------------------------------------------
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> I see in your emails that you are focusing to your bio and your resume. Keep in mind that all mentors at GFOSS are more interested in the way you are going to complete your goals and why your proposal is better that others, or good as to it’s-self . We are interested in your resume to the point we get to know you have the coding skills, but we are not that interested that much as a company that you apply a job would. So I would suggest that you do write a short bio and a short text about your skills in the proposal but do not focus a lot on this as it is a minor.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> I hope I made things more clear. Feel free to contact me again in regard anything you find to be blurry.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> I’ve cc’ed the list and the other mentor, Stathis Iosifidis
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Best Regards
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> On 4/4/19 6:07 PM, Dimitris Maroulidis wrote:
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hello Mr Sarantos,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> I've started writing a draft proposal for this project. I'm an undergraduate studying Production and Mechanical Engineering at Technical University of Crete. I've contributed to NextcloudPi during DigitalOcean's Hacktoberfest 2018 (Adding functionality to NCP's fail2ban config files). I've, also, met mr. Iosifidis at Fosscomm 2018 in Iraklion.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Primarily I write in Python. But I have some experience in Bash, mainly because I've been administering Linux servers for 10 years. I've no experience in Java, and I'd like to ask to what extent is that needed for NCP. Also, I've been running my own website since 2012, and I've created some others, without using a CMS, (i.e. I can write in HTML/CSS and I've a good understanding of Javascript.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> How does that sound? I'm interested in reading your answers.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Kind Regards,
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Dimitris Maroulidis [<https://dimitrismaroulidis.com>](https://dimitrismaroulidis.com)
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Member of IEEE's TUC Student Branch
>>>>>>>>>>>>>>>>>> PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
>>>>>>>>>>>>>>>>>> MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
>>>>>>>>>>>>>>>>>> On Thursday, 4 April 2019 5:49 PM, Pantelis Sarantos [<pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr>](mailto:pantelis [ dot ] sar [ at ] eellak [ dot ] gr) wrote:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hello Mr Dimitris Maroulidis
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> I am Pantelis Sarantos one of the mentors of NCP GSoC Project
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> It is always a good idea to focus to make a good plan of the timeline you are going to follow while developing NCP. I would make an assessment of the tasks and prioritize the easy ones first.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> This project is really open for all students to propose their views and their “code personalities”. So feel free to suggest whatever is easier to complete the tasks (example use an existing opensource project).
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Also write in the proposal the way you are going to solve each tasks and why your way is good or better that others.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Feel free to leave the Secondary tasks to the end of the timeline in your proposal, if you think this is a good option. These are to be developed if there is enough time in the end of the 3rd moth of coding.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ---------------------------------------------------------------
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Please ask a direct question if a task is not very clear to you and I will try to explain it further. Most of the tasks are self explanatory, but I understand that some might not be very clear.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> I am here for anything you need.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> On 4/4/19 12:57 PM, Dimitris Maroulidis wrote:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hello,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> My name is Dimitris Maroulidis and I'm interested in the suggested project for NextcloudPi (https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2019_proposed_ideas#NextCloudPi), and I'd like to know more about what I need for the draft proposal initially (i.e. what does it need to include). I've made accepted PRs before for the NextcloudPi project. I've, also, translated for the Gnome project.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Dimitris Maroulidis [<https://dimitrismaroulidis.com>](https://dimitrismaroulidis.com)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> PGP Key Fingerprint: 0x9A3AF9E170FC870FA3406D0A507892A78ADEC769
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> MiniLock ID: YtxUsikChj33QEau5GAcMzJ2UEwpTrJrMocD4uUGdNs7X
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ----
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> [<gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>](mailto:gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> .
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Sarantos Pantelis
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> System Administrator
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Greek Free/Open Source Software Society (gfoss.eu/ellak.gr)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Telegram: https://t.me/Sarantosp
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>>>>>>> Sarantos Pantelis
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> System Administrator
>>>>>>>>>>>>>>>>> Greek Free/Open Source Software Society (gfoss.eu/ellak.gr)
>>>>>>>>>>>>>>>>> Telegram: https://t.me/Sarantosp
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>>>>> Sarantos Pantelis
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> System Administrator
>>>>>>>>>>>>>>> Greek Free/Open Source Software Society (gfoss.eu/ellak.gr)
>>>>>>>>>>>>>>> Telegram: https://t.me/Sarantosp
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>>> Sarantos Pantelis
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> System Administrator
>>>>>>>>>>>>> Greek Free/Open Source Software Society (gfoss.eu/ellak.gr)
>>>>>>>>>>>>> Telegram: https://t.me/Sarantosp
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>> Sarantos Pantelis
>>>>>>>>>> System Administrator
>>>>>>>>>> Greek Free/Open Source Software Society (gfoss.eu/eellak.gr)
>>>>>>>>>> Telegram: https://t.me/Sarantosp
>>>>>>>>
>>>>>>>> --
>>>>>>>> Sarantos Pantelis
>>>>>>>> System Administrator
>>>>>>>> Greek Free/Open Source Software Society (gfoss.eu/eellak.gr)
>>>>>>>> Telegram: https://t.me/Sarantosp
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> Sarantos Pantelis
>>>>>> System Administrator
>>>>>> Greek Free/Open Source Software Society (gfoss.eu/eellak.gr)
>>>>>> Telegram: https://t.me/Sarantosp
>>
>> --
>> Sarantos Pantelis
>>
>> System Administrator
>> Greek Free/Open Source Software Society (gfoss.eu/ellak.gr)
>> Telegram: https://t.me/Sarantosp
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων