ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: hashesDB στο GSOC

Hi Stathis,
please use English on this mailing list
as not every member speaks Greek.

I am not sure what you are looking for...
Do you have any specific questions about the project?


On Sat, Mar 13, 2021, at 16:41, Stathis M. wrote:
> Καλησπέρα, θα ήθελα , αν αυτό καθίσταται δυνατό, να μάθω περισσότερες 
> λεπτομέρειες για το project με τίτλο "hashesDB".
> Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
> 
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και 
> συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του 
> Google Summer of Code - A discussion list for student developers and 
> mentors of Google Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. 
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>

-- 
-- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων