ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: PackageInfo WebApp

Hi Apostolis, thanks for your interest.

It's very encouraging to see someone finding the project "too easy".

If the web serving part is easily done, you're (more than) half-way done.
The only other "major" part of the project is the actual collection of data
and populating of the database.

Keep in mind that this year, involvement in GSoC has been reduced:
you are expected to work for 10 weeks, at 18 hours a week on average.

If you feel that the task is too small for the allocated time period,
feel free to propose any kind of additional work you want to undertake.

On Tue, Mar 16, 2021, at 10:39, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ wrote:
> 
> Dear professor,
> 
> I would like to participate in GSOC in PackageInfo WebApp project and i 
> have a question. I am able to create websites using Django and i 
> believe that this project is too easy to be created in about 3 months 
> GSOC duration.
> 
> How do you suggest we must organise the timetable in our proposal? (a 
> website like this could be in a very little time period)
> 
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και 
> συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του 
> Google Summer of Code - A discussion list for student developers and 
> mentors of Google Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. 
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>

-- 
-- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων