ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Packageinfo webapp

Hello mentor,
Can you share your thoughts on how should be data collect of different
packages should be done. The automatic database update will be done with
logic will be handle by us. If it is possible to give some way to collect
package info of different distribution.

Best Regards,
Dhruv Kabariya
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων