ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Packageinfo webapp

It's pretty straightforward: you will be using the command(s)
provided by each Linux distribution to handle their packages.

In Debian/Ubuntu systems these will be apt-get(8), apt(8), dpkg(1), etc.
In CentOS and similar systems it will be dnf, mainly.
In Suse and variants... zypper? (it's been years since I used one of these).

But you get the idea: you have to find a way to (a) learn about
the available packages; (b) get details about a specific package;
and (c) get the source of a specific package, if needed
 (so you can compute its SWHID).

On Wed, Mar 24, 2021, at 06:56, Dhruv kabariya wrote:
> Hello mentor,
> Can you share your thoughts on how should be data collect of different 
> packages should be done. The automatic database update will be done 
> with logic will be handle by us. If it is possible to give some way to 
> collect package info of different distribution.
> 
> Best Regards,
> Dhruv Kabariya
> 
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και 
> συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του 
> Google Summer of Code - A discussion list for student developers and 
> mentors of Google Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. 
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr 
> <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe%40ellak.gr>>.
>

-- 
-- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων