ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Extend deepbots to support RL environments

Hello Manos,
Thanks for your reply.
I have modified my proposal accordingly. We can still iterate over it.
Let me know your thoughts on it.

Best,
Sanket

On Tue, Mar 23, 2021 at 12:15 PM Manos Kirtas <manolis [ dot ] kirt [ at ] gmail [ dot ] com>
wrote:

> Hello,
>
> Glad to hear that you are interested on contributing in deepbots project.
> I have some comments on you proposal
>
>  - It will be helpful if you specify in that you will work on first.
>  For example, there is an extensive list of examples
>  <https://github.com/aidudezzz/deepbots/issues/85> that you can work
>  on. Being more specific can help us to guide you in order to compose a
>  strong proposal
>  - What types of problems you are interested for? What kind of robots
>  can be used to replicate those gym examples?
>  - Are you interested on contributing RL algorithms? Is there any
>  existing implementation that can be used or we should develop it from
>  scratch. I totally recommend to take on a look on existing implementation
>  (such as stable-baselines
>  <https://stable-baselines.readthedocs.io/en/master/>)
>  - If you are interested on implementing RL algorithms from scratch, it
>  would be great to cite the respective papers.
>  - Which framework you are going to use in order to implement those
>  algorithms (etc. pytorch, tensorflow)?
>  - Elaborate as more as possible the custom testbets that you are
>  interested to develop. What's you ideas? What type of task we want to
>  solve? What robot can be used? Can this problem be solved with both
>  discrete and continuous action space?
>  - I found very interesting idea to have an infrastructure for
>  hyperparameter optimization! Can we use an existing framework for that, for
>  example ray? <https://ray.io/>
>
> In my prospective it will be better to stick on 3 specific examples/tasks
> in order to further examine what can be used. Additionally, I feel that
> firstly we should take a look on existing implementations of RL algorithms
> and integrate them on those specific examples. Stable-baselines are already
> supported from deepbots and can be easily integrated on any example with
> not so much effort. Regarding the hyperparameter optimization, I will
> recommend ray since a have some experience and I can guide you. Of course
> any other ideas it is more than welcome to be discussed!
>
> Finally, I find very useful to include a timeline in which you can
> schedule your different ideas and develop a plan that can be feasible on
> the given timeline.
>
> Those some comments can extend our discussion in order to develop a strong
> proposal. I'm glad to hear your thoughts about the above comments!
>
> Best regards,
>
> Manos.
>
>
> On 22/3/21 12:35 μ.μ., Sanket Thakur wrote:
>
> Hello,
> I am writing this to express my interest to work on '* Extend deepbots to
> support stable-baselines and implement gym-style default RL environments *'
> as a part of Gsoc 2021.
> I am attaching my proposal for the project and relevant contributions.
> It'd be great to hear your reviews on it.
>
> Thanks.
>
> Best,
> Sanket
>
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr> <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>
>

Attachment: GSOC Application - GFOSS(1).pdf
Description: Adobe PDF document

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων