ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Google Summer of Code 2021

Καλησπέρα,

Είμαι φοιτήτρια του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
και βρίσκομαι στο πέμπτο έτος των σπουδών μου. Θα επιθυμούσα να λάβω μέρος
στο Google Summer of Code 2021 σε κάποιο έργο του Οργανισμού Ανοιχτών
Τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, θα με ενδιέφερε το έργο «Development of a
NodeRED compatible domain-specific language for Home Assistant». Θα
μπορούσατε να με καθοδηγήσετε σχετικά με την δήλωση συμμετοχής για το
συγκεκριμένο έργο, καθώς και να με ενημερώσετε με περαιτέρω πληροφορίες επ’
αυτού;

 Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
 Πρίφτη Κυριακή
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων