ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

GSoC Projects : Deepbots

<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml"; xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40";><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
	{font-family:Wingdings;
	panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face
	{font-family:"Cambria Math";
	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
	{font-family:Calibri;
	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{margin:0cm;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Calibri",sans-serif;}
a:link, span.MsoHyperlink
	{mso-style-priority:99;
	color:blue;
	text-decoration:underline;}
p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph
	{mso-style-priority:34;
	margin-top:0cm;
	margin-right:0cm;
	margin-bottom:0cm;
	margin-left:36.0pt;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Calibri",sans-serif;}
.MsoChpDefault
	{mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
	{size:612.0pt 792.0pt;
	margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;}
div.WordSection1
	{page:WordSection1;}
/* List Definitions */
@list l0
	{mso-list-id:754589999;
	mso-list-type:hybrid;
	mso-list-template-ids:-1905736414 -1 134807555 134807557 134807553 134807555 134807557 134807553 134807555 134807557;}
@list l0:level1
	{mso-level-start-at:0;
	mso-level-number-format:bullet;
	mso-level-text:\F0B7;
	mso-level-tab-stop:none;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;
	font-family:Symbol;
	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
@list l0:level2
	{mso-level-number-format:bullet;
	mso-level-text:o;
	mso-level-tab-stop:none;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;
	font-family:"Courier New";}
@list l0:level3
	{mso-level-number-format:bullet;
	mso-level-text:\F0A7;
	mso-level-tab-stop:none;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;
	font-family:Wingdings;}
@list l0:level4
	{mso-level-number-format:bullet;
	mso-level-text:\F0B7;
	mso-level-tab-stop:none;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;
	font-family:Symbol;}
@list l0:level5
	{mso-level-number-format:bullet;
	mso-level-text:o;
	mso-level-tab-stop:none;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;
	font-family:"Courier New";}
@list l0:level6
	{mso-level-number-format:bullet;
	mso-level-text:\F0A7;
	mso-level-tab-stop:none;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;
	font-family:Wingdings;}
@list l0:level7
	{mso-level-number-format:bullet;
	mso-level-text:\F0B7;
	mso-level-tab-stop:none;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;
	font-family:Symbol;}
@list l0:level8
	{mso-level-number-format:bullet;
	mso-level-text:o;
	mso-level-tab-stop:none;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;
	font-family:"Courier New";}
@list l0:level9
	{mso-level-number-format:bullet;
	mso-level-text:\F0A7;
	mso-level-tab-stop:none;
	mso-level-number-position:left;
	text-indent:-18.0pt;
	font-family:Wingdings;}
ol
	{margin-bottom:0cm;}
ul
	{margin-bottom:0cm;}
--></style></head><body lang=EN-IN link=blue vlink="#954F72" style='word-wrap:break-word'><div class=WordSection1><p class=MsoNormal>Hello everyone,</p><p class=MsoNormal>I am Vedant Shah, a pre-final year undergraduate student at BITS Pilani, India. I am primarily interested in two projects hosted by GFOSS for GSoC 2021: “Extend Deepbots to support stable-baseline and implement gym style default Reinforcement Learning Experiments” and “Extend Deepbots to support evolutionary algorithms”.</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>A little bit on my background: I have been working in the fields of deep learning and (especially) reinforcement learning for quite some time now and have worked on / am working on several related projects and research. As a part of these, I have significant experience with working with deep learning frameworks like PyTorch, tensorflow, etc. and also with tools specific to reinforcement learning such as OpenAI gym, stable-baselines, rllib, etc. I am also a core-contributors to a pytorch first reinforcement learning library. A part from reinforcement learning, I have also worked in robotics on tasks such as navigation, motion planning and control. </p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>I have always been interested in real-world reinforcement learning and specially it’s applications in robotics. IMy avid interests in real-world RL is the main driving  factor behind be choosing these projects (I’ll be happy to work on any of these). Although I am not familiar with Webots *<b>yet</b>* it seems like a really actionable platform for testing out algorithms in context of robotics. I have grown familiar to deepbots over the past couple of days and am pretty confident I can pull (any of) these two projects off. </p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Currently I have a very rough plan of action in mind which includes</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><ul style='margin-top:0cm' type=disc><li class=MsoListParagraph style='margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1'>Getting comfortable with Webots (can be done before the actual work period begins)</li><li class=MsoListParagraph style='margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1'>Researching upon some relevant evolutionary algorithms (for eg. which have been proved to be robust to noisy data) which can be used in context of robotics</li><li class=MsoListParagraph style='margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1'>Start implementing those</li></ul><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>For the stable-baselines project, I am already familiar and have used stable-baselines before and directly jump to integrating it once I am familiar Webots (again, this can be done before the actual work period begins). I am aware that these plan of action is not very detailed and is very unrefined. So I’d like to get in touch with the mentors <span style='font-size:10.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#202122;background:white'>Manos Kirtas, Konstantinos Tsampazis, Nikolaos Passalis to discuss the project further. Looking forward to hearing from you soon!<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:10.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#202122;background:white'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:10.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#202122;background:white'>Regards,<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:10.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#202122;background:white'>Vedant<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Sent from <a href="https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986";>Mail</a> for Windows 10</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων