ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[GSoC21] PackageInfo WebApp Project

Greetings Everyone,

My name is Papadopoulos Ioannis, I have graduated from the National
University of Athens and I'm currently pursuing my MSc in Web Engineering.
I have previously engaged with open source projects and I'm highly
interested in contributing to the particular project idea.

Having carefully read the related threads, and please do correct me if I'm
wrong, I have concluded that the database containing all the packages' info
will be populated once and then the frontend will retrieve the appropriate
data from the backend (responsible for querying the database) via a RESTful
API.
However, I was wondering whether we would possibly want to periodically
repopulate the database, in order to include newer versions and new
packages.

With Appreciation,
Papadopoulos Ioannis
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων