ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

FW: GSOC Project Query - PackageInfo Web App

<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml"; xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40";><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
	{font-family:"Cambria Math";
	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
	{font-family:Calibri;
	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{margin:0cm;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Calibri",sans-serif;}
a:link, span.MsoHyperlink
	{mso-style-priority:99;
	color:blue;
	text-decoration:underline;}
.MsoChpDefault
	{mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
	{size:612.0pt 792.0pt;
	margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;}
div.WordSection1
	{page:WordSection1;}
--></style></head><body lang=EN-IN link=blue vlink="#954F72" style='word-wrap:break-word'><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Sent from <a href="https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986";>Mail</a> for Windows 10</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><div style='mso-element:para-border-div;border:none;border-top:solid #E1E1E1 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm'><p class=MsoNormal style='border:none;padding:0cm'><b>From: </b><a href="mailto:sheetalsinghssr [ at ] gmail [ dot ] com">sheetal</a><br><b>Sent: </b>21 March 2021 18:59<br><b>To: </b><a href="mailto:gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr">gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr</a><br><b>Subject: </b>GSOC Project Query - PackageInfo Web App</p></div><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Sir/Madam,<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>I am interested in the gsoc project PackageInfo Web App. I would like to know about the database schema to help me write the proposal. <o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Kindly, help me with the database to get a clear idea about the features that I can include in my proposal.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Thank you<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Regards,<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Sheetal Singh<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Sent from <a href="https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986";>Mail</a> for Windows 10<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων