ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [GSoC21] PackageInfo WebApp Project

Hi Ioannis, thanks for your interest in the project.

You are absolutely correct: the info in the database
will be collected independently of the web querying front-end.
(whether there will be a RESTful API remains to be determined).

You are also correct that there should be a mechanism
for updating the database with new information.
Given the nature of the data, it is probable that data
will never be deleted, only added.
So it would make sense to have the updating process
add the data that is not already present in the database,
rather than generating everything from scratch again.

On Sat, Mar 20, 2021, at 23:52, John Pap wrote:
> Greetings Everyone,
> 
> My name is Papadopoulos Ioannis, I have graduated from the National 
> University of Athens and I'm currently pursuing my MSc in Web 
> Engineering. I have previously engaged with open source projects and 
> I'm highly interested in contributing to the particular project idea.
> 
> Having carefully read the related threads, and please do correct me if 
> I'm wrong, I have concluded that the database containing all the 
> packages' info will be populated once and then the frontend will 
> retrieve the appropriate data from the backend (responsible for 
> querying the database) via a RESTful API. 
> However, I was wondering whether we would possibly want to periodically 
> repopulate the database, in order to include newer versions and new 
> packages.
> 
> With Appreciation,
> Papadopoulos Ioannis
> 
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και 
> συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του 
> Google Summer of Code - A discussion list for student developers and 
> mentors of Google Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. 
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr 
> <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe%40ellak.gr>>.
>

-- 
-- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων