ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[GSoC-2021]-[Development of a DIY robot kit for educators]

To Mr Hariton Polatoglou, Mr Iraklis Varlamis, Mr Theodoros Karounos

I would like to express my interest in the GSoC project “Development of a
DIY robot kit for educators”.  My name is Ioannis Manousaridis and I am a
student at the Department of Electrical and Computer Engineering at the
Aristotle University of Thessaloniki. I am currently doing my thesis and my
main studies focus on the area of data science and machine learning.

Despite the topic of my main studies though, there many reasons why I found
this project appropriate for me. I have always been interested in robotics.
I have used microcontrollers and microcomputers a lot in the past
(raspberry pi B+ and zero, Arduino Uno, nano, Avr) and different
technologies on them (Python, C, RIOT OS, FreeRTOS). My experience in this
area has been built by different courses in the university, personal work
and my volunteering work in a robotics team for one year. Also, I have
helped in the organization of some robotics seminars for kids with the
Mindstorms Lego Ev3 in the past, so I have a basic understanding of what
students need in their first steps and more advanced steps in robotics.
Furthermore, what excites me more is the 3D printing part. Recently, I
bought my 3D printer (3 Ender Pro) and I work on it almost daily. I have
already learnt basic stuff in some software for printing and designing
(Cura, TinkerCad) and I find this project as an opportunity to learn more
stuff.

I have prepared a draft of my proposal which I will submit on Monday and I
will be looking forward to your feedback. However, I would like to ask for
some guidance about the project in advance. Is there a specific kind of
robot that you are looking forward to? And also, what student ages will be
the project targeting?

Thanks in advance for your time and assistance.

Kind regards,

Ioannis Manousaridis
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων