ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [GSoC21] PackageInfo WebApp Project

Great to hear about the advances.

The SWHIDs are the most stable constant identifier that can be used,
so let's use these. Any other link is not guaranteed for long-term usage.

In general: if a specific package is not present in the SWH archive,...
we can simply upload it -- and make the archive better.

FYI, if you are interested in the current state, all Debian packages
are already in the archive and most of the Ubuntu ones are not (yet).

On Thu, Mar 25, 2021, at 00:11, John Pap wrote:
> Thanks a lot for your helpful guidance!
> 
> Regarding the pointer to sources matter, I managed to fetch a package's 
> source code in an Ubuntu distribution using the apt-get source command 
> to locally fetch it and then generate its SWHID using the corresponding 
> cli tool. It's indeed an elegant way to refer to code archives that I 
> was not aware of. 
> However, I was wondering whether it's guaranteed that all packages' 
> sources have been archived via SWHIDs. 
> If the latter is the case, I was considering alternatively providing a 
> link to the compressed (in a tar.xz format) packages' sources in the 
> Ubuntu archive, so that the user can download and review them locally.
> 
> I'm looking forward to your feedback!
> Thank you in advance for your time, 
> Giannis
> 
> 
> Στις Τρί, 23 Μαρ 2021 στις 1:56 μ.μ., ο/η Alexios Zavras 
> <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr <mailto:zvr%2Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr>> έγραψε:
> > Well done on the collection of data!
> > 
> > As I've written before. some of the ones you mention
> > are crucial (e.g., name, version), some might be of interest
> > (e.g., size, license), some are very difficult to handl
> >  (e.g. dependencies), and some are very distribution-specific.
> > It's perfectly fine to start with a small set.
> > 
> > One that definitely has to appear in our system
> > is a pointer to the exact sources for each package.
> > These can be generated by getting the source of the package
> > and producing the SWHID for it.
> > 
> > 
> > Oh, and to your last question, yes, apt(8) should not be
> > the only supported way to get the information.
> > Depending on the distribution, other equivalent
> > commands will be used. Keep in mind that even
> > older Debian systems do not have the "apt" command.
> > 
> > On Mon, Mar 22, 2021, at 23:49, John Pap wrote:
> > > Hello Sir, thanks for your clear response !
> > > 
> > > I was considering the same approach regarding the database 
> > > manipulation, i.e. that there will be append only operations.
> > > I have also managed to retrieve various characteristics for all 
> > > available packages in an Ubuntu distribution, using the apt command; 
> > > namely the package name, version, size, category, dependencies, 
> > > homepage site, description, maintainer, architecture type, bugs site, 
> > > among others that are too technical and should better be omitted in my 
> > > honest opinion. Βut of course I would like to hear your point of view 
> > > as well.
> > > Furthermore, I would like to ask you if there is a need to include 
> > > packages' info for non Debian based linux distributions that do not 
> > > support the apt command. 
> > > 
> > > Best Regards,
> > > Giannis
> > > 
> > > Στις Κυρ, 21 Μαρ 2021 στις 10:50 μ.μ., ο/η Alexios Zavras 
> > > <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr <mailto:zvr%2Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr> <mailto:zvr%2Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr <mailto:zvr%252Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr>>> έγραψε:
> > > > Hi Ioannis, thanks for your interest in the project.
> > > > 
> > > > You are absolutely correct: the info in the database
> > > > will be collected independently of the web querying front-end.
> > > > (whether there will be a RESTful API remains to be determined).
> > > > 
> > > > You are also correct that there should be a mechanism
> > > > for updating the database with new information.
> > > > Given the nature of the data, it is probable that data
> > > > will never be deleted, only added.
> > > > So it would make sense to have the updating process
> > > > add the data that is not already present in the database,
> > > > rather than generating everything from scratch again.
> > > > 
> > > > On Sat, Mar 20, 2021, at 23:52, John Pap wrote:
> > > > > Greetings Everyone,
> > > > > 
> > > > > My name is Papadopoulos Ioannis, I have graduated from the National 
> > > > > University of Athens and I'm currently pursuing my MSc in Web 
> > > > > Engineering. I have previously engaged with open source projects and 
> > > > > I'm highly interested in contributing to the particular project idea.
> > > > > 
> > > > > Having carefully read the related threads, and please do correct me if 
> > > > > I'm wrong, I have concluded that the database containing all the 
> > > > > packages' info will be populated once and then the frontend will 
> > > > > retrieve the appropriate data from the backend (responsible for 
> > > > > querying the database) via a RESTful API. 
> > > > > However, I was wondering whether we would possibly want to periodically 
> > > > > repopulate the database, in order to include newer versions and new 
> > > > > packages.
> > > > > 
> > > > > With Appreciation,
> > > > > Papadopoulos Ioannis
> > > > > 
> > > > > ----
> > > > > Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και 
> > > > > συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του 
> > > > > Google Summer of Code - A discussion list for student developers and 
> > > > > mentors of Google Summer of Code projects.,
> > > > > https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> > > > > Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. 
> > > > > ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr> <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr <mailto:gsoc-developers%252Bunsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>> 
> > > > > <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe%40ellak.gr <mailto:gsoc-developers%252Bunsubscribe%2540ellak.gr> <mailto:gsoc-developers%252Bunsubscribe%2540ellak.gr <mailto:gsoc-developers%25252Bunsubscribe%252540ellak.gr>>>>.
> > > > >
> > > > 
> > > > -- 
> > > > -- zvr -
> > 
> > -- 
> > -- zvr -

-- 
-- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων