ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[GSoC21] Cms Project

Hi Mentors
This is regarding the cms  project.
First of all there was an issue in readme , the image url in sample request
body to run the createResource endpoint was not working (was throwing 400)
So I created an issue and a pull request for the same , requesting you to
review it.

Pull Request Link <https://github.com/sastix/cms/pull/10>

Now regarding the project and possible enhancements about security,
scalability and monitoring,I feel the following tech stack will be super
beneficial and insanely fun to implement

Frontend: Using material ui components to create a react  dashboard for
executing role based endpoints.

Security:Integrating spring security for resource access management

Monitoring: Setting up a Grafana dashboard for constant monitoring API
health and performance in TPS

Scaling: Running the pods in a kubernetes pod with in place CI/CD pipeline
, there will be no downtime during container lifecycle
For CI/CD I would say I had some good experiences with CircleCI.

For Archive API , any Relational DB should do the job where we can store
meta data into separate columns or in a single string if redundancy is the
deciding factor

Not sure about the use case of GraphQL

Request you to provide your thoughts on my choice of tech stack ,also
request you to explain me the use case of graphQL in cms.

Thanks and Regards
Sanskar Gupta
Masters Student at KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων