ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: GSoC 2021

Translation :
Γειά σου !

Φιλοδοξώ για το Google Summer of Code 2021. Βρήκα αυτό το έργο που
ονομάζεται PackageInfo WebApp στη λίστα ιδεών σας και ενδιαφέρομαι να
το δουλέψω. Έχω εμπειρία ενός έτους με την ανάπτυξη backend στο Django
και είμαι άνετος με τη χρήση VueJS ή απλού javascript για το frontend.
Είμαι επίσης freelance sysadmin και είμαι ικανός να χρησιμοποιώ
εργαλεία όπως git, docker, nginx και postgres για ανάπτυξη.

Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν / συνεισφορές που πρέπει να
γίνουν ή υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για ένα πρωτότυπο που μπορώ
να δημιουργήσω για να δείξω την επάρκεια μου σε αυτούς τους τομείς;

Ανυπομονώ να ακούσω από εσάς
Με εκτίμηση, Vividh

On Sat, Mar 27, 2021 at 7:18 PM Vividh Mariya
<vividhinnovationslimited [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>
> Hello !
>
> I am aspiring for Google Summer of Code 2021. I came across this
> project called PackageInfo WebApp in your ideas list, and I'm
> interested to work on it. I have one year of experience with backend
> development in Django, and am comfortable with using VueJS or plain
> javascript for the frontend. I'm also a freelance sysadmin, and am
> proficient with using tools like git, docker, nginx and postgres for
> deployment.
>
> Are there any issues to be fixed / contributions to be made, or are
> there some specific requirements for a prototype that I can build to
> show my proficiency in these fields?
>
> Looking forward to hearing from you
> Best regards,
> Vividh
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων

  • προηγούμενο ημερολογιακά: GSoC 2021
  • επόμενο ημερολογιακά: Re: GSoC 2021
  • προηγούμενο βάσει θέματος: GSoC 2021
  • επόμενο βάσει θέματος: Re: GSoC 2021