ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Reg PackageInfo WebApp

Hi Hrishikesh

1. No, we need to keep information about each and every version
of all packages. The whole point is that someone might need
to get information about a package that may well be obsoleted
by other, newer versions.

2. One would like to have the sources of a specific package.
The most safe and future-proof way of having them is to provide
the SWHID of these sources, which is a persistent identifier
that always points to the correct content.
So I expect the database to store this information for each package.

On Thu, Apr 1, 2021, at 16:26, Hrishikesh Pawar wrote:
> Hello again,
> 
> For Alexios, small doubts again. 
> First, is it fine to try to have only the latest version of packages in 
> our database. Let us say tomorrow in Debian, a package "abcd" upgrades 
> its version from 1.1 to 1.2 and some information of the package has 
> changed, then we would want to just remove 1.1 version's data and 
> update the new 1.2 information? I feel this should be fine for our 
> problem statement. Please guide me if you think otherwise or want both 
> versions to be there or something else.
> 
> Second, in a previous email you mentioned about "pointer to the exact 
> sources of a package". Can you please clarify if this means the link to 
> the source code or something else?
> 
> Thanks for your help.
> 
> --
> Hrishikesh
> 
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και 
> συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του 
> Google Summer of Code - A discussion list for student developers and 
> mentors of Google Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. 
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr 
> <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe%40ellak.gr>>.
>

-- 
-- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων