ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Reg PackageInfo Webapp

Hi Alexios,

Your suggestion of the deposit interface made me advance in archiving a
source code to SWH. For getting the SWHID of an already archived source
code file, using SWH's web API and searching by computing SHA1 of the files
is one option I found. I wanted to ask what, according to you, is the best
way to check if a source code is present in the SWH archive and get its
SWHID?
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων