ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Reg PackageInfo Webapp

Hi,

it's a straightforward process:
- get the source
- calculate its SWHID
- check whether this is present on the archive
- (optional) if not, upload it to the archive

On Sun, Apr 4, 2021, at 12:27, Hrishikesh Pawar wrote:
> Hi Alexios,
> 
> Your suggestion of the deposit interface made me advance in archiving a 
> source code to SWH. For getting the SWHID of an already archived source 
> code file, using SWH's web API and searching by computing SHA1 of the 
> files is one option I found. I wanted to ask what, according to you, is 
> the best way to check if a source code is present in the SWH archive 
> and get its SWHID?
> 
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και 
> συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του 
> Google Summer of Code - A discussion list for student developers and 
> mentors of Google Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. 
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr 
> <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe%40ellak.gr>>.
>

-- 
-- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων